Upptäck Systemvalet

En möjlighet för dig att ta ställning till hur framtidens demokrati ska utformas.

Vårt angreppssätt att skilja på demokrati och politik skapar nya möjligheter. Du kan rösta fram en medborgarstyrd demokrati i ett systemval vid sidan av partivalet. Det sker i 3 steg.

Steg 1. Fråga att ta ställning till

Är du nöjd med dagens politikerstyrda demokrati eller vill du att en medborgarstyrd demokrati ska införas?

Steg 2. Systemval

I kommande riksdagsval arrangerar vi val av demokratiskt system, en folkomröstning om demokratin – parallellt med partivalet.

I riksdagsvalet säger du

  • JA till ett medborgarstyrt demokratiskt system genom att ta Medborgarresans valsedel. Vill du dessutom välja ett parti, kryssar du för partiet som ska företräda dig i partipolitiken.
  • NEJ till ett medborgarstyrt demokratiskt system genom att ta ett annat partis valsedel.

Medborgarresan ställer inte upp i kommunal- eller landstingsval eftersom våra lösningar täcker alla politiska nivåer.

Steg 3. Införande

Din röst använder vi för att komma in i riksdagen där mandatet används för att:

  • rösta fram realiseringen av det medborgarstyrda demokratiska systemet enligt vårt program.
  • stödrösta på ditt parti i alla politikfrågor.
    Om du inte kryssat i parti (blankröst) röstar vi heller inte i partipolitiska frågor (nedlagd röst).

I riksdagen driver vi igenom våra motioner för det medborgarstyrda demokratiska systemet. Ett införande sker med mjuka övergångar där partipolitiken successivt fasas över till medborgarstyrda demokratikrav.

När Medborgarresans mål uppnås ges ansvaret för Sveriges demokratiska system till det Nationella Medborgarkontoret (se program).

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)