Upptäck Systemvalet

En möjlighet för dig att ta ställning till hur framtidens demokrati ska utformas.

Vårt angreppssätt att hålla isär demokrati och partipolitik skapar nya möjligheter. Det gör att du kan rösta fram en demokratisk förändring i ett systemval vid sidan av partivalet. Det sker i 3 steg.

Steg 1. Fråga att ta ställning till

Vill du ha nytt demokratiskt system enligt vårt program eller anser du att dagens demokrati fungerar bra?

Steg 2. Systemval

I nästa riksdagsval arrangerar vi ett val av demokratiskt system – en folkomröstning om demokratin – parallellt med partivalet.

I riksdagsvalet säger du

  • JA till nytt demokratiskt system genom att ta Medborgarresans valsedel. Vill du dessutom välja ett parti, kryssar du för partiet som ska företräda dig i partipolitiken.
  • NEJ till nytt demokratiskt system genom att ta ett annat partis valsedel.

Vi ställer inte upp i kommunal- eller landstingsval eftersom våra lösningar täcker alla politiska nivåer.

Steg 3. Införande

Din röst använder vi för att komma in i riksdagen där mandatet används för att:

  • rösta fram det nya demokratiska systemet enligt vårt program.
  • stödrösta på ditt parti i alla politikfrågor.
    Om du inte kryssat i parti (blankröst) röstar vi heller inte i partipolitiska frågor (nedlagd röst).

I riksdagen driver vi igenom våra motioner för det nya demokratiska systemet. Ett införande sker med mjuka övergångar där partipolitiken successivt fasas över till det nya systemets demokratikrav.

När Medborgarresans mål uppnås ges ansvaret för Sveriges demokratiska system till det Nationella Medborgarkontoret (se program) och Medborgarresan avvecklas.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)