Upptäck Systemvalet

En möjlighet för dig att ta ställning till vem som utformar framtidens demokrati.

Vårt angreppssätt att skilja på demokrati och politik öppnar för ett unikt vägval. I kommande riksdagsval kan du rösta fram ett medborgarstyrt demokratiskt system vid sidan av det ordinarie partivalet. Det sker i 3 steg.

Steg 1. Fråga att ta ställning till

Är du nöjd med dagens politikerstyrda demokrati eller vill du att en medborgarstyrd demokrati ska införas?

Steg 2. Systemval

I kommande riksdagsval arrangerar vi val av demokratiskt system, en ”folkomröstning” om demokratin – parallellt med det vanliga partivalet.

I riksdagsvalet säger du

  • JA till ett medborgarstyrt demokratiskt system genom att ta Medborgarresans valsedel. Vill du dessutom välja parti som ska representera dig i politiska frågor kryssar du för det partiet.
  • NEJ till ett medborgarstyrt demokratiskt system genom att ta ett annat partis valsedel.

Medborgarresan medverkar inte i kommunal- eller regionval – det medborgarstyrda systemets lösningar täcker alla politiska nivåer.

Steg 3. Införande

Dina två röster lägger grunden till ett mandat i riksdagen som dels

  • behövs för att rösta fram realiseringen av det medborgarstyrda demokratiska systemet enligt vårt program.
  • används för att stödrösta på ditt parti i alla politiska frågor.
    Om du inte kryssat i parti (blankröst) röstar vi heller inte i politiska frågor – nedlagda röster blir nu synliga i riksdagen.

I riksdagen driver vi våra motioner för det medborgarstyrda demokratiska systemet. Hur de politiska partierna röstar på våra motioner redovisas öppet.

Införandet sker med mjuka övergångar där de politiska partiernas och politikernas arbetssätt successivt fasas över till det medborgarstyrda systemets demokratikrav.

När Medborgarresans mål uppnås ges ansvaret för Sveriges nya demokratiska systemet till det Nationella Medborgarkontoret (se program) som därefter initierar nya systemval enligt det medborgarstyrda regelverket. Medborgarresan avslutas.

Beräkning av politiskt mandat

Det politiska mandatet avgörs som vanligt av medborgarnas röster, men delas upp i:

  • Medborgarresans valsedel med kryssat parti för stödröstning
  • Politiska partiers valsedlar

De politiska partiernas valsedlar fördelar mandat till partierna som vanligt. Medborgarresans valsedel ger kryssat parti ett motsvarande stödmandat. Detta mandat styr antal av Medborgarresans ledamöter som ska votera enligt partilinjen i riksdagen.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)