Upptäck Systemvalet

Så görs ett demokratiskt val av vårt demokratiska system

Genom att skilja på demokrati och politik öppnas ett demokratiskt vägval om vår demokrati – utöver val av politiskt parti.

Medborgarresan är ett valbart parti i kommande riksdagsval. Detta gör att du kan välja införande av ett medborgarstyrt demokratiskt system och politiskt parti enligt egna värderingar. Det görs i tre steg.

Steg 1. Fråga att ta ställning till

Vill du ha en fortsättning av dagens politikerstyrda demokrati eller vill du att en medborgarstyrd demokrati enligt vårt program ska införas?

Steg 2. Systemval om demokratin

I kommande riksdagsval arrangerar vi val av demokratiskt system, en ”folkomröstning” om demokratin – parallellt med det vanliga partivalet.

I riksdagsvalet röstar du

  • JA till ett medborgarstyrt demokratiskt system genom att ta Medborgarresans valsedel. Vill du dessutom välja parti som ska representera dig i politiska frågor kryssar du partiets stödröstare.
  • NEJ till ett medborgarstyrt demokratiskt system genom att ta ett politiskt partis valsedel med fortsatt politikerstyrt demokratiskt system.

Medborgarresan medverkar inte i kommunval eller regionval – det medborgarstyrda systemets lösningar täcker alla politiska beslutsnivåer.

Steg 3. Införande

Dina två röster med vår valsedel ger oss mandat i riksdagen

  1. att verka och rösta för införande av det medborgarstyrda demokratiska systemet enligt vårt program.
  2. att stödrösta enligt ditt partis partilinje i alla politiska frågor.
    Om du inte kryssat i parti röstar vi heller inte i politiska frågor – blankröster blir synliga i riksdagen som nedlagda röster.

I riksdagen driver och röstar vi på våra motioner för det medborgarstyrda demokratiska systemets införande. Hur de politiska partierna agerar och röstar på våra motioner redovisas öppet liksom de medborgarförslag vi får.

Införandet sker med mjuka övergångar där de politiska partiernas och politikernas arbetssätt successivt fasas över till det medborgarstyrda systemets demokratikrav.

När Medborgarresans mål uppnås tar det Nationella medborgarkontoret (se program) över ansvaret för Sveriges nya demokratiska system – och därmed framtida valfrågor kring systemet. Medborgarresan avslutas.

Beräkning av politiskt mandat i riksdagen

Det politiska mandatet i riksdagen avgörs som vanligt av medborgarnas röster, men är nu uppdelade i:

1. Medborgarresans valsedel

Valmyndighetens personvalsräkning redovisar andel ikryssade stödröstare för varje politiskt parti. Denna andel är lika med andelen av Medborgarresans ledamöter som voterar enligt varje partilinje.

Andelen valsedlar med blankröster (utan ikryssad stödröstare för parti) är lika med andelen av Medborgarresans ledamöter som inte voterar i någon politisk fråga. Med andra ord visas andelen politiska blankröstare i riksdagen.

2. Politiska partiers valsedlar

Valmyndigheten redovisar de politiska partiernas valsedlar och mandat som vanligt.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).