Sverige Granskas intervjuar

Sverige Granskas, Ulf Bittner, intervjuar Medborgarresan

Den första delen från 2019-12-20 och fokuserar på upprinnelsen och tankar kring den Medborgarstyrda demokratin. Lyssna (65 minuter).

Den andra delen inriktas på lösningarna och genomfördes 2019-12-27. Lyssna (62 minuter).