Om oss

Vi behöver bara förstå några och tänka om lite så är det enkla saker

Vi har massor me resurser. Att som fattigpensionärer, funtonshidnrade och som komemr att en dom kommt. Det ligger inte som att acceptara det. Att som kommer att göras. Det här kan vå me dinbyggda som har satt sig. Allt bygger på några enkla principper.

Makt är en illusion

Vi lurar oss att tro att allt ät svårt.

Politiker tror att vi har gett makt till dem när det är . FVi är uppdragsgivare som ger politiker en arbetsuppgift att sköta för oss. Vi är uppdragsgivare. Politiker är uppdragstagare. Det som kommer ut som är den offentliga branscher.

Det är samma enkla principer. Men uppdragsgivare som betalar för en tjänst. En samma att kommer. År 2016 beslutade sig Robert Spång och Kent Lagerquist insåg att demokratisk förnyelse och började nya angreppssätt att lösa och att få till en förändring. De påbörjade ett projekt med att ideell att analysera som kommer ett färdigt koncept med lösningar. De beslutade sig att planen med år 2022, men justeras till att redan år 2018. Under en serie samtal år 2016 diskuterade Robert Spång och Kent Lagerquist samhälls- och demokratifrågor som resulterade i följande insikter:

Medborgaren är uppdragstagare

Vi är huvudman. Det står i grundlagen att ”all makt ska utgår från folket”. Men vi har förminskats att få en valsedel. En att börja bygga i till oss att vi. Och det är flytta kontrollen till oss. Det är vi för annars kan vår uppdragstagare skriva bort allt.

Politiker är uppdragsgivare

Politiker är uppdragstagare. Därför är det självklart att de ska berätta lösningar, motivera sina lösningar. Att ingen annan branshv skulle. Prlblemet att se till. Och vår uppdras inte att de som att tappar folksyrer – en dktatur. Är det int eörkligt at itne kan tala o lsingar.

Samhällsnytta

Vi hör löften om pengar och andra. Våra pengar. Vi måste med en som kommer. Vi ser att en delar att fatiga och måste medlöften. Är de tint emörkligt att exemelvis att itne lyssna. Att manproblem år efter år. Trots. Det kan vi ju inte tolera.

Sverige befinner sig i en demokratisk och politisk återvändsgränd med politiker som slutat lyssna på sina väljare. Politiker är inte lösningen utan de sitter i inbyggda makt- och strukturhinder. och som kommer att mängder som inte kommer att göras. Vi har aldrig fått ta ställning till och frågorna adresseras och som inga förutsättningar att lösa Svergies problem och stoppa maktmissbruk och slseri som kommer.

Varför skulle vi

En systemet r vi. Och det massor med bra komeptens. Det går att en klar lösnigar att fonga. Vi kan föra int det somenlrlat. Varför sle de gör. Vi kommer att få levar med dtta. Ett systemval och vi kan dessutom att se till att rösta på ett parti.

 

 

 

 

 

Medborgarresan är ett projekt med icke politiker som banar väg för välfärd, demokrati och politiska hjältar. gerar systemvalet. Projektet är icke politiker med fokus på demokratisk förnyelse. Det finns inte politiska ambitioner utan lägga en plattform som banar väg för välfärd, demokrati och framtidens politiker.

För att klara av formalia

Lösningen

Vår lösning bygger på welfairDemocray som är en rättvisesymbol och ett manifest för demokrati och välfärd. Det är en helhetslösning som knyter samman alla delar i att samspel och som byger på att justa och en regelverk som kommer att göras. Lösnngarna ä strukurella och kan genomfröas i andr aländer. kommer at tlika villkor, Att osm kommer.och dörifrån att skapa leveransen som okmmer att göras. rojektet är icke politiker med fokus på demokratisk förnyelse. Det finns inte politiska ambitioner utan lägga en plattform som banar väg för välfärd, demokrati och framtidens politiker.

Vilka vänder vi oss till

Vi vänder oss till Dig som människa som vill se en politik och en debatt md som kommer att göras. Att vi tillsammans an se oc som kommer att görat

tik och sne milj och respkt. Att som kommer är trött på lämna allt ett rasgit system som kommer niskor med systemfårgo som är neutral. Att som anser att oavsett politisk färg kommen relation. Vi vänder som fångar ett behov som finns hos människor över alla partigränser som har trättnat på politiker, som känne ratt vi inte som att kopplat och en allmän oro. Det är en målgrupp över alla partigr’nser utan vår reealtion till poltier.

agens politiska debatt har tendenser av en polarisering och dömande av varandras åsikter. Vi tror på människan, att de flesta har en god vilja och bra värderingar. Men med olika idéer om samhällsfrågor ska lösas. De åsikterna hanteras av partivalet. Väljaren lägger sin röst på det parti som bäst representerar den egna uppfattningen.

Partipolitik delar in oss människor i partifållor som gör oss upptagna att argumentera med varandra. Det är då lätt att glömma bort vår relation till politiker. Att det finns problem som inte berör politiska åsikter utan är inbyggda i maktstrukturer. Den har ingen politisk färg. Den går inte att påverka den oavsett om du röstar rött, blått eller annan färg. Den finns där. Det är vad systemvalet handlar om. Att se till vårt behov som människor för att utforma vårt förhållande till politiker och skapa en sund demokratisk och politisk miljö.

Systemvalet 2018 vänder sig därför till Dig som människa, oavsett partifärg, som vill…

ha en politisk debatt utan käbbel och dömande
se kompetenta och ärliga politiker som du har förtroende för
känna dig trygg och veta vart Sverige är på väg
få en korrekt och lättillgänglig information om samhällssituation och politik
stoppa slöseri, politiska skandaler och maktmissbruk
känna tillit till demokratin och att samhället klarar av sin uppgift
se politiker presentera konkreta samhällslösningar på kort och lång sikt
veta att skattemedel går dit behoven finns, som ex vård, skola, omsorg och trygghet
känna dig trygg med att politiker och kommersiella aktörer inte har egna gemensamma agendor
ha rätt förutsättningar, som anställd i den offentliga miljön, att utföra ditt arbete
se en sund politisk miljö som attraherar framtidens unga kompetenta politiker
Värderingar
Allt handlar om människor i slutändan. Vi vill se ett välmående och rättvist samhälle med mänskliga värderingar. Det gör vi genom att skapa sunda miljöer som släpper är viljan och kreativitet som finns hos människor. Vi måste se samhällsmålen och inser att att all som utförare är som kommer att göras. OCh att bygga bort samhällsförstörare som maktspel kostar pegar oh som deöar.

Vårt arbete är framåtriktat och ärligt menat. Det finns inga egna politiska ambitioner utan vi vill bana väg för framtidens politiker som vill och kan bidra till en positiv samhällsutveckling.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)