Rapport: Pensionerna

Många har sett dem – några av våra äldre som nästan omärkligt letar efter pantflaskor i sopkorgarna.  De är så många att de har fått ett namn, fattigpensionärer.

I rapporter på 2-3 sidor lyfter vi kända samhällsproblem.
Syftet är beskriva nuläge, slutsatser och politiskt ansvarstagande. Och att visa det medborgarstyrda demokratiska systemet lösningar.

Rapporten exponerar partiöverenskommelsens obehagliga syn på medborgarna. I detta fall drabbas våra pensionärer och just de som är ekonomiskt och röstmässigt svagast är de som drabbas hårdast.

Över 200 000 medborgare, 15 % av pensionärerna, har slagit i botten. Politikerna undanhöll information om detta och de åtgärdar inte problemet nu heller. Sveket pågår enligt plan. Transparensen är närmast noll och medborgarna protesterar utan resultat.

För transparens och medborgarstyrda politiska beslut behöver vi införa ett medborgarstyrt demokratiskt system.

Läs rapporten!

Det har gått så långt att över hälften, 59 %, har förlorat framtidstron och tror att barnen får ett sämre samhälle att växa upp i. Läs mer – Novus undersökning  som de själva har initierat. Vi har kommit till vägs ände med den politikerstyrda styrda demokratin.