Om oss

Historia

Under år 2016 hade Robert Spång och Kent Lagerquist en serie samtal om behovet av demokratisk förnyelse. De såg en offentlig debatt som var avgränsad till valdemokrati, gamla (makt)strukturer och en allmän acceptans att politiker är makthavare och råder över demokratin.

Förändringstrycket var högt och tilliten till att politikerna kommer att lösa problemen sviktade. Många var frustrerade och trötta både på politik och politiker – andra uppgivna eller ointresserade.

De ställde frågor som: Hur ser trenden ut om inget nytt händer? Vad talar talar för en förändring? Vem tänker nytt? Vem tar initiativet? Hur realisera? Svaren fick dem att inse att förändringstrycket lär öka och att förändringen måste drivas av medborgarna.

Det blev starten för en tankesmedja med ickepolitiker som utvecklade nya demokratiska strukturer. Lösningarna landade i ett projekt med målet att ge väljarna en möjlighet att folkomrösta om en förändring av demokratin år 2022, med lansering inför valet år 2018. Medborgarresan var startad.

Varför?

Svensk demokrati är satt ur spel. Politiker har slutat lyssna och prioriterar makt framför medborgaren. De befinner sig i en maktposition där de kan ändra det politiska och demokratiska systemet utan medborgarnas samtycke. Politikerna bevilja sig själva förmåner och ansvarsfrihet som gör det möjligt att slösa bort pengar och bryta mot lagar och regelverk utan konsekvenser. Det finns gråzoner mellan politiska och kommersiella intressen där det förekommer korruption och illojalitet. De flesta medborgare är inte medvetna om att demokratin är oskyddad och kan skrivas bort på kort tid.

Medborgarens möjlighet att påverka är begränsad till en valsedel vart fjärde år. De saknar insyn och möjlighet att ställa politiker till svars. Välfärden har allt större brister trots högt skattetryck och det är oklart vad medborgarna får ut för pengarna.

Problemen blir inte lösta av partival eller politiker som fortsätter i samma hjulspår. Det krävs en förändring av det demokratiska systemet som driver fram nya politiker och lösningar.

Logik: Om vi har en fabrik som stansar felaktiga skruvar är det bättre att rätta till fabriken än fortsätta att laga felaktiga skruvar.

Vår syn på demokrati

Vi ser demokrati som ett löpande samspel mellan medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare – vilket är helt skilt från partipolitik. Samarbetet ska sträva mot ett rättvist och välmående samhälle. Demokrati betyder folkstyrelse, hur vi ska styra politiker i sin roll som uppdragstagare. Som uppdragsgivare ska vi självklart ha insyn, kunna påverka och ställa den uppdragstagare som missköter sig till svars. Som i alla andra branscher.

Demokrati handlar om att få delar att fungera som en helhet. Att förstå samhällsstrukturer, politiska system, informationsstrukturer, beslutsprocesser och roller och ansvar. Vi ser behovet av ett nytt kunskapsområde för löpande förbättringar av demokratin.

Vår lösning                                     

Vår lösning är strukturell och bygger på väl beprövade arbetssätt, metoder, modeller och verktyg. Lösningarna bygger på samma principer som fungerar i andra branscher. Om du exempelvis lämnar in en bil på service, är du uppdragsgivare som betalar för en tjänst. Mekanikern är uppdragstagare som utför servicen. Ni är överens om kostnad och när bilen kan hämtas. Regelverk som ex konsumentskydd gör dig trygg i att er överenskommelse kommer att fungera.

Samma principer gäller politik. Medborgaren är uppdragsgivare. Politiker är uppdragstagare som ska leverera vård, skola och omsorg. Regelverk ska hantera roller och ansvar med skydd för medborgarna som betalar leveranserna. Vi bygger lösningarna utifrån dessa principer i syfte att få balanserade, sunda och fungerande relationer.

Målgrupp

Vår målgrupp är alla människor då demokrati saknar partifärg. Vi vänder oss till dig som är trött på maktspel, politiskt käbbel, politikerförakt och istället vill se politiker med trovärdiga lösningar som jobbar för medborgaren. Dig som vill få slut på maktmissbruk och slöseri med pengar. Dig som inser att vi först måste komma åt inbyggda systemfel för att därefter diskutera politik. Dig som vill bidra till att skapa ett demokratiskt system som utgår från medborgaren.

Systemval

Eftersom de politiska partierna inte adresserar det demokratiska systemet frågar vi folket direkt. Genom att vi särskiljer demokrati (form) från partipolitik (innehåll) kan vi arrangera en folkomröstning vid sidan av partivalet. Därmed får väljaren (för första gången någonsin) möjlighet att ta ställning till utformningen av Sveriges demokratiska system – inom ramen för vår valdemokrati.

Mål

Projektets mål är en folkomröstning med en majoritet i val till riksdagen säger JA till ett nytt demokratiskt system.

Vår vision är ett harmoniskt och öppet samhälle med en demokrati som bygger på ett samarbete mellan medborgare och politiker som kännetecknas av:

  • Medborgare med insyn och inflytande
  • Medborgare som bidrar till en förbättrad demokrati
  • Politiker med trovärdiga samhällslösningar
  • Ökat mätbart välmående genom hälsa, trygghet, utbildning
  • Bättre samhälls- och privatekonomi
  • Stoppat maktmissbruk, slöseri och korruption
  • Mänskliga värderingar – allt handlar i slutändan om människorna

Vilka är Medborgarresan?

Medborgarresan är ett projekt som verkar för en förnyelse av demokratin. Projektet har inga egna politiska intressen eller ambitioner utan vill bana väg för de politiker som vill och kan.

Medborgarresan tillhandahåller en öppen samverkansplattform med finansiering, projektledare, administration och formalia som krävs för en förändring. Vi vill öppna dörren för alla som vill bidra till en förändring på ett enkelt och kravlöst sätt.

Namnet Medborgarresan syftar på en förändring som har medborgarens behov i fokus.

Organisation

Medborgarresan är organiserat som ett projekt anpassat för ett införande av en färdig lösning. Vi har en liten administration eftersom vi inte lanserar ett parti, partiledare eller ett komplett valprogram som behöver utarbetas. Vi behöver inte heller bygga upp en politisk organisation. Det gör att projektet är kraftigt slimmat jämfört med ett traditionellt parti.

En ideell förening (med samma namn: Medborgarresan) finns för att svara upp mot krav på formalia som krävs för att medverka i riksdagsval. Föreningen är projektets uppdragsgivare och administratör. Uppdragsbeskrivningen är formulerad i föreningens stadgar som kan laddas ner här: medborgarresan-stadgar-version-1.01

Då projektet är slutfört, avvecklas både projektet och den ideella föreningen (det valbara riksdagspartiet).

Initiativtagare

Kent Lagerquist. Mejl: kent.lagerquist(at)medborgarresan.se

Robert Spång. Mejl: robert.spang(at)medborgarresan.se

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar arbetssätt, lösningar och vår syn på samhället.

Projektarbete

Vårt arbete är lösningsorienterat och framåtriktat. Projektets resultat ska vara i fokus, inte vi som projektdeltagare. Det ska inte förekomma någon egen politisk positionering eller partipolitiska diskussioner. Projektet banar väg för framtidens politiker och en demokrati vi alla kan bidra till. Vi respekterar varandra, både inom och utanför projektet där allas insatser värderas lika.

Välmående

Målet är människors välmående i form av grundtrygghet, hälsa, arbetsliv, utbildning. Pengar är bortkastade om de inte förmår skapa värde. Därför ska alla våra lösningar verka för ökat välmående och att det mäts.

Likhetsprinciper

Vi vill se ett mänskligt samhälle med likhetsprinciper som speglas i grundlagen. Därför är det av vikt att grundlagar vårdas och efterlevs av såväl medborgare, politiker som myndigheter.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)