Om oss

I Sverige är allt fler frustrerade, splittrade och ser maktlöst på när demokratins viktigaste verktyg, partivalet var fjärde år, knappast påverkar annat än makthavare. Behovet av förändring lyfts ofta – men inga lösningar.  En förstudie gav dock lösningar – och hopp.

Bakgrund

Under år 2016 hade Robert Spång och Kent Lagerquist en serie samtal om behovet av demokratisk förnyelse. De såg en offentlig debatt som var avgränsad till valdemokrati, befintliga strukturer och ett outtalat samförstånd om att politikerna råder över snart sagt allt och är makthavare.

En regelrätt förstudie besvarade frågor som: Hur ser trenden ut om inget förändras? Vad talar för en förändring? Vem tänker nytt? Varifrån kommer initiativet? Exempel i andra länder? De såg att förändringstrycket ökar och att en förändring måste initieras och drivas av medborgarna själva. Och att just Sverige kunde vara ett föregångsland. Frågan var bara HUR?

Svaret började med – skilj på demokrati (form) och politik (innehåll). När demokratifrågorna skiljs från politiken är det rimligt att medborgarna tar över kontrollen av demokratins ordning och regelverk. Självklart? Ja, eftersom medborgarna är uppdragsgivare och huvudman för den politiska och offentliga verksamhet de betalar för. Och den demokratiska ordningen avgör medborgarnas möjligheter att ha koll på hur verksamheterna går.

Politikernas får i uppdrag (delegation) att leverera överenskomna offentliga och tjänster enligt det mandat de getts i fria och öppna val. Men så länge dagens politikerstyrda demokrati tillåts (för)blir politikerna allt mer makthavare istället för uppdragstagare.

Och svaret på HUR: Väljarna kan i kommande riksdagsval, utöver partival, för första gången någonsin välja demokratiskt system. Vägen till en medborgarstyrd demokrati öppnades framför våra ögon.

Vi startade en tankesmedja med ickepolitiker för att utveckla en första version av en medborgarstyrd demokrati.

Resultatet landade i Medborgarresan. Trots förutsedda svårigheter kändes det nödvändigt att pröva vingarna eftersom tänket egentligen är självklarheter. Men makt och tankemönster är svåra att förändra redan var för sig.

Medborgarstyrd demokrati – principer

Vi ser demokrati som ett löpande samverkan med ett samhällskontrakt mellan medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare – oberoende av vald partipolitik. Denna samverkan ska syfta och leda till ett rättvist samhälle med ansvarstagande och välmående människor.

Demokrati innebär folkstyrelse och behöver i verkligheten ge oss alla förutsättningar att utöva den makt som enligt svensk grundlag utgår från just oss – folket.

Det medför att medborgarna ska bestämma former för att styra uppdragstagande politiker. I sin roll som uppdragsgivare, huvudman och inte minst finansiär ska de ha insyn, kunna påverka och ställa den uppdragstagare som missköter sig till svars – som i alla andra branscher.

Demokrati handlar om att få samhällets delar att fungera som en helhet. Att förstå offentlig verksamhet, politiska åtaganden och system, informationsstrukturer, beslutsprocesser och roller och ansvar. Vi ser behovet av ett nytt kunskapsområde för demokratiutveckling.

Visionen

Vår vision är ett harmoniskt och öppet samhälle med en demokrati som bygger på samarbete mellan medborgare och politiker som kännetecknas av:

 • Medborgare med insyn och inflytande
 • Medborgare som bidrar till en förbättrad demokrati
 • Politiker med trovärdiga samhällslösningar
 • Ökat och mätbart välmående genom nyttan av utförda offentliga tjänster
 • Bättre samhällsekonomi och privatekonomi
 • Offentlig verksamhet utan maktmissbruk, slöseri och korruption
 • Medmänskliga värderingar och medborgarnas bästa i centrum

Lite om lösningarna                           

Det nya är inte de arbetssätt, metoder, modeller, verktyg och regelverk som används – tvärtom är de alla kända, beprövade och fungerar i flertalet branscher inom och utanför Sveriges gränser.

Det nya är att vi tillämpar dem på den politiska och offentliga ”branschen”. Fördelarna är att lösningar blir rättframma och trygga med tillgång till erfarenheter och förbättringar och att kompetensen är väl spridd.

Lösningarna är anpassade för att fungera med medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare – där leveranserna handlar om leverans av avtalade tjänster inom trygghet, vård, skola, omsorg, infrastruktur.

Den nedersta raden är inte vinst och mer pengar till huvudmännen/ägarna. Vinsten är istället huvudmännens/medborgarnas ökade välmående, vilket är den offentliga verksamhetens idé och kärna – och behöver mätas.

Ett annat perspektiv på lösningen är att vi vänder på ordningen. Det är

 • blåljus- och vårdpersonal, lärare och liknande yrkesgrupper som utför kärnuppgifteram. skapar värdet som också ska lyssnas på ha prioritet och resurser
 • medborgarna som är den högsta beslutsinstansen när väldigt påverkande beslut ska tas – likt högsta ledningen i en verksamhet. Och får samma beslutsstöd (business intelligence).
 • den primära uppföljningen är inte vertikal ”bottom up” utan vågrät från personal i kärnleveranserna till mottagarna/medborgarna och det värde som skapas.

En avgörande del i lösningen är att ”folkomröstningen” om införandet av ett medborgarstyrt demokratiskt system kan lösas med dagens valsystem. Ett bekymmer är att riksdagspartierna bestämt att de själva får valsedlarna via skattemedel – dock inte nya partier innan de nått en procent av rösterna. Därmed behöver Medborgarresan ca 1,5 miljoner kronor till riksdagsvalets valsedlar.

Vi vänder oss till dig som tycker …

Att demokratin borde skiljas från och hanteras separerat från partipolitik. Att demokratiska regelverk ska utgå från medborgarens behov. Att medborgarna behöver visioner och trovärdiga lösningar. Att medborgarna självklart ska se värdet de får tillbaks av de dryga 70 % av livsinkomsterna som går till skatter/avgifter. Att maktmissbruk och slöseri med pengar är allvarligt – och får inte tillåtas år ut och år in. Att politikernas utspel och käbbel istället för ansvarstagande och i förlängningen politikerförakt är skadligt för samhället. Att en fungerande demokrati är viktigare än kanske någon annan fråga i ett samhälle.

Vilka är Medborgarresan?

Medborgarresan syftar till en ständig förbättring av demokratin i medborgarnas regi. Vi har inga politiska intressen utan vill bana väg för de politiker som på allvar vill arbeta på medborgarnas uppdrag.

Medborgarresan tillhandahåller en öppen samverkansplattform med finansiering, projektledare, administration och formalia som krävs för en förändring. Vi vill öppna dörren för alla som vill bidra till en förändring på ett enkelt och kravlöst sätt.

Namnet Medborgarresan syftar på en förändring som har medborgarens behov i fokus.

Organisation

Medborgarresan är organiserat som ett projekt anpassat för ett införande av en redan utvecklad första demokratilösning. Administration är liten eftersom vi varken lanserar ett parti, en partiledare eller en rikstäckande politisk organisation med ett komplett valprogram.

Det gör att organisationen är extremt slimmad, framförallt jämfört med ett traditionellt parti.

En ideell förening (med samma namn: Medborgarresan) finns för att möta krav på formalia för medverkan i riksdagsval. Föreningen är projektets uppdragsgivare och administratör. Uppdragsbeskrivningen är formulerad i föreningens stadgar.

När införandet är slutfört överlämnas resultatet till förvaltning och löpande förbättringar hos hos det Nationella Medborgarkontoret. Projektet och den ideella föreningen (valbart riksdagsparti) kan då avslutas efter ett lyckat genomförande.

Initiativtagare

Kent Lagerquist. Mejl: kent.lagerquist(at)medborgarresan.se

Robert Spång. Mejl: robert.spang(at)medborgarresan.se

Våra värderingar

Våra värderingar genomsyrar arbetssätt, lösningar och vår syn på samhället.

Målet styr arbetet

Vårt arbete är lösningsorienterat och framåtriktat. Resultatet är i fokus, inte vi som projektdeltagare. Det ska inte förekomma någon egen politisk positionering eller partipolitiska diskussioner. Vi banar väg för framtidens politiker och en demokrati alla kan bidra till. Vi respekterar varandra, både inom och utanför projektet, där allas insatser värderas lika.

Välmående

Målet är människornas ökade välmående genom värdet av offentliga tjänster kring grundtrygghet, hälsa, arbetsliv, utbildning. Medborgarnas inarbetade skattepengar ska bara användas om välmåendet förbättras. Därför ser våra lösningar till att välmåendet mäts.

Likhetsprinciper

Vi vill se ett medmänskligt samhälle med likhetsprinciper som speglas i grundlagen. Därför är det av vikt att grundlagar vårdas och efterlevs av såväl medborgare, politiker som myndigheter.

Kontakta oss

 • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap, enligt föreningens stadgar, upphör (se stadgar)