Nya informationsplattformar

Föredrag i Almedalen torsdag 4/7: Informationsplattformar som ger medborgaren en ärlig chans i en demokrati

Nyckeln i en demokrati är rätten att få veta. Dagens komplexa informationsstrukturer kräver nya angreppssätt för att medborgaren ska ha en rimlig chans att bilda sig en uppfattning om samhällsutvecklingen.

Läs mer om föredraget i Almedalsveckans program.