Nej

Vi är kvar i den politikerstyrda demokratin med samma slags politiker utan personligt ansvar

Du röstar NEJ genom att välja ett politiskt partis valsedel. Det innebär en tro på att dagens politiker och politiska system kommer att lösa de problem du ser.

Ett system som präglas av:

 • Politiska partier som själva bestämmer medborgarnas demokratiska system – något medborgarna aldrig röstat om.
 • Toppstyrda partier som säljer in budskap istället för att lyssna in behoven – en representativ demokrati som är satt ur spel
 • Politiker som tar beslut i riksdag, region och kommun kan bryta mot lagar och slösa bort pengar utan personligt ansvar – de kan inte åtalas
 • Politiker som prioriterar egen makt framför medborgarna. Exempelvis
  • använder och redovisar skattemedel fritt och utan krav från medborgarna
  • bestämmer sina egna löner och arbetsvillkor i riksdagen som sedan sprids till regioner och kommuner
  • tilldelar sina egna partier skattemedel genom partistöd
  • skaffar lojala GD och andra höga offentliga befattningshavare utan att kompetens beaktas – och avsätts med fortsatt lön
 • Medborgare utan insyn, inflytande och möjlighet att ställa politiker till svars
 • Alltfler brister i offentlig verksamhet och tjänster inom trygghet, vård, skola, pensioner och övrig offentlig service trots fortsatt högt skattetryck
 • Offentliganställd personal som utan rätt förutsättningar och arbetsmiljö förväntas leverera offentliga tjänster – vår välfärd
 • Sämre offentlig och privat ekonomi på grund av korruption, maktmissbruk, slarv och slöseri med våra skattemedel.