Nej

Vi är kvar i en demokratisk återvändsgränd med samma politiker och system.

Du röstar NEJ genom att ta någon annans valsedel. Det innebär en fortsättning på dagens politiska och demokratiska system som präglas av:

  • Politiker utan trovärdiga lösningar som sätter makt fram medborgarna
  • Politiska partier som själva bestämmer medborgarnas demokratiska system
  • Politiker som kan bryta mot lagar och slösa bort pengar utan konsekvenser
  • Toppstyrda partier som säljer in budskap istället för att lyssna in behoven
  • Medborgare utan insyn, inflytande och möjlighet att ställa politiker till svars
  • Välfärd och trygghet som ständigt försämras – trots högt skattetryck
  • Offentliganställd personal utan rätt förutsättningar och en bra arbetsmiljö
  • Korruption, maktmissbruk och slöseri med offentliga medel