Nej

Vi är kvar i en politikerstyrd demokrati med samma slags politiker och regelverk.

Du röstar NEJ genom att ta någon annans valsedel. Det innebär en fortsättning på dagens politiska och demokratiska system som präglas av:

  • Politiska partier som själva bestämmer medborgarnas demokratiska system
  • Politiker utan trovärdiga lösningar som sätter makt framför medborgarna
  • Politiker som kan ta beslut som bryter mot lagar och slösa bort pengar utan personligt ansvar
  • Toppstyrda partier som säljer in budskap istället för att lyssna in behoven – maktspel istället för samspel
  • Medborgare utan insyn, inflytande och möjlighet att ställa politiker till svars
  • Välfärd och trygghet som fortsätter att försämras – trots högt skattetryck
  • Offentliganställd personal utan rätt förutsättningar och bra arbetsmiljö
  • Korruption, maktmissbruk och slöseri med offentliga medel