Föredrag i Almedalen tisdag 3/7: Metoder att hindra korruption riktad mot medborgaren som huvudman och skattebetalare

En alltmer komplex och global värld med gråzoner mellan politik och kommersiella intressen ställer krav på att motverka korruption. Hur skyddas medborgaren och demokratin mot korruption?

Läs mer om föredraget i Almedalsveckans program.