Ja

Ett medborgarstyrt demokratiskt system banar väg för nya lösningar och politiker som med allvar utför medborgarnas uppdrag

Du röstar JA genom att ta vår valsedel. Vill du dessutom välja ett parti, kryssar du i partiet på valsedeln. Det ger oss mandat att införa systemet och stödrösta på ditt partis partipolitik.

Och en ny väg öppnas för:

 • Medborgare med ökad insyn och inflytande
 • Politiker med leveransansvar och som kan ställas till svars
 • Tredjepartsgranskare som granskar politiker och offentlig verksamhet
 • Ny informationsplattform för insyn i samhällsutveckling och hur pengar används
 • Ny värdedriven struktur som:
  • förbättrar välfärd och trygghet
  • ger offentliganställda rätt förutsättningar
 • Förbättrad samhälls- och privatekonomi
 • Stopp på korruption, maktmissbruk och slöseri
 • En författningsdomstol som skyddar våra grundlagar
 • En sund demokratisk miljö som attraherar nya politiker