Ja

Ett medborgarstyrt demokratiskt system banar väg för nya lösningar och politiker

Du röstar JA genom att ta vår valsedel. Vill du dessutom välja parti som ska representera dig i politiska frågor kryssar du för det partiet.

Det ger oss riksdagsmandat att införa den medborgarstyrda demokratin och stödrösta på ditt partis politik. Se vidare under systemvalet.

Och en ny väg öppnas för:

 • En transparent demokrati som attraherar politiker som på allvar arbetar för medborgarnas bästa och ett öppet samhälle
 • Medborgare med ökad insyn och inflytande
 • Politiker med leveransansvar och som kan ställas till svars
 • Tredjepartsgranskning av all politisk- och offentlig verksamhet
 • En ny informationsplattform för insyn i samhällsutveckling och hur pengar används
 • En värdedriven struktur som utan avbrott
  • förbättrar och effektiviserar de offentliga tjänsterna inom trygghet, vård, skola, pensioner etcetera
  • ger offentliganställda rätt förutsättningar
 • En påtagligt förbättrad ekonomi – fri från korruption och slöseri
 • En författningsdomstol som skyddar våra grundlagar