Misstroendeförklaring

Politiska problem utan lösningar och medborgarna kan inte ens rikta en misstroendeförklaring – om vi räknar bort Medborgarresan är trenden hopplös.

Mer än varannan väljare känner sig otrygg med det politiska ledarskapet och 28 % är mycket otrygga.

Hela 59 % har förlorat framtidstron och tror att våra barn får ett sämre samhälle att växa upp i.

Från Novus i september 2019: … om förtroendet saknas blir målet ointressant … De politiska visionerna och målen blir då lätt endast ord i den offentliga kampen om väljarna.

Läs mer – Novus undersökning  som de själva har initierat.