Medborgarresan gläntar på dörren 2018

En dörr till en medborgarstyrd demokrati börjar glänta under Almedalsveckan 2018.

Var fjärde år har vi röstat fram politiska partier – men i kommande riksdagsval öppnas dörren helt för att dessutom ”folkomrösta” om vem som ska styra demokratins regelverk – politikerna eller medborgarna.

Demokrati är inte en politisk fråga. Politiker och politiska partier använder ett regelverk som kallas demokrati. När politikerna styr regelverket får medborgarna problem – symptomet är att när politiker och partival inte löser samhällsproblemen tillåts medborgarna bara se på, protestera och betala ännu mer skatt. Men de får inte påverka och saknar insyn

Medborgarresan är ett projekt med icke politiker som med nya ögon har utarbetat en första version av ett medborgarstyrt demokratisk system som färdig är att implementeras. Du kan säga JA till en medborgarstyrd demokrati kommande riksdagsval.

I Almedalen 2018 testar vi tankar och lösningar