Nya informationsplattformar

Föredrag i Almedalen torsdag 4/7: Informationsplattformar som ger medborgaren en ärlig chans i en demokrati Nyckeln i en demokrati är rätten att få veta. Dagens komplexa informationsstrukturer [...]

Nya demokratilösningar

Föredrag i Almedalen onsdag 3/7: Nya demokratilösningar och folkomröstning om införande Många upplever att demokratin är på väg att förloras. Men hur återtas den? Vem tar initiativet? Var finns [...]

Korruption

Föredrag i Almedalen tisdag 3/7: Metoder att hindra korruption riktad mot medborgaren som huvudman och skattebetalare En alltmer komplex och global värld med gråzoner mellan politik och [...]

Medborgarresan lanseras

Äntligen! En ny dörr till förändring har öppnats genom Systemvalet 2018. Nu finns ett alternativ för dig som inser att demokratin är på väg att förloras. Politiker och partival är inte lösningen [...]

Träffa oss i Almedalen 2018

Kom förbi oss på en kopp kaffe eller lyssna på något av våra fyra seminarium i Almedalen. Dag: 1/7 2018 13:00 – 16:00, 2/7 2018 10:00 – 16:00, 3/7 2018 10:00 – 16:00, 4/7 2018 [...]

Offentlig verksamhet

Föredrag i Almedalen måndag 2/7: Offentlig verksamhet med värdeskapande personal i fokus eller New Public Management? Eller både och? Är New Public Management (NPM) rätt väg att gå? Eller är det [...]