Förtroendekris för politikerna

Bara problem vart vi än ser – men inga lösningar om vi räknar bort Medborgarresan och lever på hoppet. Mer än varannan väljare känner sig otrygg med det politiska ledarskapet och 28 % är [...]

Nya informationsplattformar

Föredrag i Almedalen torsdag 4 juli 2018: Informationsplattformar som ger medborgaren en ärlig chans i en demokrati Nyckeln i en demokrati är rätten att få veta. Dagens komplexa [...]

Nya demokratilösningar

Föredrag i Almedalen onsdag 3 juli 2018: Nya demokratilösningar och folkomröstning om införande. Många upplever att demokratin är på väg att förloras. Men hur återtas den? Vem tar initiativet? [...]

Korruption

Föredrag i Almedalen tisdag 3 juli 2018: All korruption är riktad mot medborgaren som huvudman och skattebetalare. Men huvudmannen saknas otroligt nog i ekvationen. Hur hamnade vi här? Vad [...]

Medborgarresan gläntar på dörren 2018

En dörr till en medborgarstyrd demokrati börjar glänta under Almedalsveckan 2018. Var fjärde år har vi röstat fram politiska partier – men i kommande riksdagsval öppnas dörren helt för att [...]

Kommer snart

Lanseras i Almedalen 2018 Nytt system. Nya politiker. Nya lösningar.  info@medborgarresan.se

Sida 1 av 2