Nya informationsplattformar

Föredrag i Almedalen torsdag 4/7: Informationsplattformar som ger medborgaren en ärlig chans i en demokrati Nyckeln i en demokrati är rätten att få veta. Dagens komplexa informationsstrukturer [...]

Nya demokratilösningar

Föredrag i Almedalen onsdag 3/7: Nya demokratilösningar och folkomröstning om införande Många upplever att demokratin är på väg att förloras. Men hur återtas den? Vem tar initiativet? Var finns [...]

Korruption

Föredrag i Almedalen tisdag 3/7: Metoder att hindra korruption riktad mot medborgaren som huvudman och skattebetalare En alltmer komplex och global värld med gråzoner mellan politik och [...]