Ett medborgarstyrt demokratiskt system

Demokratiskt val av vårt demokratiska system?
Ja – i  kommande riksdagsval väljer vi äntligen politik och demokratiskt system.

När demokrati skiljs från politik får svenskarna koll på den offentliga verksamhet de valt och finansierar.

Vad innebär din röst på:

JA

Nytt system. Nya politiker. Nya lösningar

NEJ

Samma system, lösningar och problem

Start i Almedalen med sikte på 2022!

Vi startade i Almedalsveckan för att testa konceptet, prata med människor, knyta kontakter och ge en möjlighet att rösta JA redan i valet 2018.

Projektet formeras med sikte på kommande riksdagsval.

Alla blir vinnare

a-medborgare
Medborgaren

FRAMTIDSTRO OCH VÄLMÅENDE

Bättre ekonomi och välmående med framtidstro till demokrati, politiker och rättssystem. Med koll på användning av skattemedel och föreslagna förändringar är det lättare bilda sig en egen uppfattning om samhället, värdera politik och kunna påverka.

a-omsorg
Offentliganställda

YRKESSTATUS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR

Det finns en förståelse för att blåljus- och vårdpersonal, lärare och liknande yrkesgrupper skapar värdet. Arbetsmiljö och resurser till de som utför kärnuppgifterna har högsta prioritet. Fokus för personal i ledning och stödfunktioner är att stödja dem.

a-politiker
Politiker

FÖR MEDBORGARENS BÄSTA

En sund demokratisk miljö attraherar politiker som vill och kan bidra till medborgarnas bästa. Den politiska debatten präglas av sakfrågor och öppenhet för förbättringar. Förtroendet för politikers skicklighet och förmåga att lyssna in medborgaren är stort.

Vårt program i korthet

Vi får relationen mellan medborgare och politiker att fungera, styr pengar i offentlig verksamhet samt stoppar korruption och slöseri.

Demokrati

MEDBORGAREN MED INSYN OCH INFLYTANDE

Demokratin bygger på ett samspel mellan medborgare som uppdragsgivare och politiker som uppdragstagare. Medborgaren får insyn, kan påverka och kan ställa politiker till svars. Politiker får ett tydligt leveransansvar och resultatansvar.

Välfärd och trygghet

VÄRDET TYDLIGGÖRS OCH MEDEL STYRS RÄTT

Värdet av offentlig verksamhet går att förstå. Slöseri hindras, medel styrs till utförarna av kärnuppgifter. Ny uppföljning ger insyn i hur pengar används och andel skattemedel som skapar nytta för medborgarna.

Regelverk

STOPPA KORRUPTION OCH SLÖSERI

Nytt etiskt regelverk. Tjänstemanna- och ämbetsmannaansvar samt skärpta redovisningskrav. Nya kontrollsystem som hindrar korruption, slarv och slöseri. Författningsdomstol inrättas för att skydda grundlagar.

Intro

Nyheter

Här kan du läsa intressanta inlägg, våra uttalanden och nyheter om demokratins utveckling i Sverige.

Kontakta oss

  • Jag medger att personuppgifter får användas för att förmedla information från föreningen som är relevant med föreningens ändamål. Personuppgifter tas bort när medlemskap enligt föreningens stadgar upphör (se stadgar).